Assemblea contra Bolonya!

Estudiants de diverses titulacions, coordinats mitjançant una Assemblea contra el Pla de Bolonya es constitueixen com a grup autònom i de lluita contra el projecte de convergència europea. Aquest projecte, el denominat EEES (Espai Europeu d’Educació Superior), des de la seua primera Declaració en la Universitat de la Sorbona a París el 1998, s’ha anat implantant a esquena dels principals afectats d’aquest projecte, els estudiants. Així, ens manifestem en contra d’una universitat que no reconeix als estudiants com a cim de la mateixa i els sotmet a un pla que, emparat en la desinformació, pretén obrir un ampli espai per a les empreses dins de la universitat i sotmet l’educació als interessos del mercat.

El nou sistema de crèdits europeus (European Credit Transfer System) suposarà un augment de càrrega lectiva a més d’un increment significatiu de les taxes i els preus. 

Al greuge esmentat que hauríem de patir s’afegeix el fet que les beques-préstec substituiran, en gran part, a les actuals beques a fons perdut. Això comportarà l’endeutament de l’estudiant que es veurà obligat a hipotecar-se per a rebre un ensenyament precari; ja que haurà de retornar la quantitat “prestada”amb un 6% d’interessos. 

Amb el nou sistema d’ensenyament superior es reduiran les actuals diplomatures i llicenciatures a graus que tindran un ensenyament molt precari i de pitjor qualitat. Amb la condició de poder compensar aquesta pèrdua qualitativa, serà necessari fer un postgrau, que tindran un cost molt elevat. 

Un altre inconvenient del procés d’harmonització europea és el fet que impossibilitarà la compatibilitat de treball i estudis. Açò es deu a la  instauració de jornades de 40h setmanals, assistència obligatòria, treballs constants, avaluació continua, etc. Açò unit a la pujada dels preus  crearà un ensenyament d’elit només accessible per a uns pocs.

Demandem, conseqüentment, la celebració d’un debat assembleari, obert a tota la comunitat universitària i vinculant que interpel·le a posicionar-se respecte al Pla de Bolonya i instem al rector de la UJI, Francisco Toledo a posicionar-se en contra d’aquest procés. Per tant, exigim la  paralització del procés de Bolonya, i reclamem una reforma necessària de l’àmbit acadèmic, però mai des de criteris mercantilistes que devaluen el nostre treball, hipotequen i precaritzen encara més la nostra vida i, en definitiva, empobrisquen a la societat per a enriquir a grans empreses privades.